Honda de Blainville
Toll-free:
1 844 548-3580

2018 Honda CR-V LX 
in Blainville 

48,000 km
Automatic
Ext: Silver Int: Black
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-1
  Honda CR-V 2018 - Photo #1
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-2
  Honda CR-V 2018 - Photo #2
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-3
  Honda CR-V 2018 - Photo #3
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-4
  Honda CR-V 2018 - Photo #4
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-5
  Honda CR-V 2018 - Photo #5
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-6
  Honda CR-V 2018 - Photo #6
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-7
  Honda CR-V 2018 - Photo #7
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-8
  Honda CR-V 2018 - Photo #8
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-9
  Honda CR-V 2018 - Photo #9
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-10
  Honda CR-V 2018 - Photo #10
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-11
  Honda CR-V 2018 - Photo #11
 • 2018 Honda CR-V used pre-owned, Ext:Silver, int:Black, , 24327. Honda de Blainville. U-3112-12
  Honda CR-V 2018 - Photo #12